i co nam w [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Popielec

i co nam w za­mian dał świat
że oka­leczy­liśmy Boga

zos­ta­wiliśmy konającego
na scho­dach
pod zburzo­nym kościołem

żeby pojąć bez­miar miłości
którą nam wyz­nałeś na krzyżu
nie wys­tar­czy nie ja­dać mięsa
i po­sypać głowy po­piołem

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lutego 2018, 08:35

Właśnie te­raz jest ten czas, by wejść we własną ciszę oraz spo­koj­ność i da­leko zos­ta­wiając cały świat, przek­roczyć próg nadziei.
Po­ruszyłaś ser­ce rosłego chłopa :) I dziękuję Ci za to, że Two­je piękne wier­sze wciąż pow­stają.
Si bon, si bon :)) 

Oj nie wystarczy...
Poz­dra­wiam :) 

ob­sy­panie głów po­piołem i przes­trze­ganie postów to sym­bol tyl­ko! bo żeby to zro­zumieć trze­ba przeżyć to ducho­wo nie ko­nie­cznie na po­kaz w kościele to mis­te­rium w naszym ser­cu!naj­ciep­lej­sze poz­dro­wienia zostawiam:-) 

Tak, Ca­rolyn, trze­ba wejść głębiej w tą ta­jem­nicę, a wte­dy wszys­tko sta­nie się prostsze.

Ro­za, chodzi o to, że zat­rzy­muje­my się na po­ziomie znaków, nie znaczeń, sym­bo­li, nie życia, dla­tego war­to w tym ok­re­sie zaj­rzeć głębiej w swo­je serce.

Barzdo Wam dziękuję za opi­nie, dob­re­go dnia! 

Nig­dy nie będzie do­syć - ważne że idziemy w dob­rym kierun­ku , sta­ramy się . 

tez praw­da .... to zde­cydo­wanie za mało 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]