i co nam w [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

Popielec

i co nam w za­mian dał świat
że oka­leczy­liśmy Boga

zos­ta­wiliśmy konającego
na scho­dach
pod zburzo­nym kościołem

żeby pojąć bez­miar miłości
którą nam wyz­nałeś na krzyżu
nie wys­tar­czy nie ja­dać mięsa
i po­sypać głowy po­piołem

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 lutego 2018, 08:35

Dziękuję Wam, Kochani:)
Ka­ti, To­bie szczególnie, za motywację;) 

poz­dra­wiam Madziu smut­no tu bez Ciebie!;-)cze­kamy na wier­sze twoje;) 

Ale cel zos­tał wyz­naczo­ny - nig­dy nie będziemy ideal­ni lecz cel jest nam zna­ny i gdy zbłądzi­my zaw­sze wiemy do cze­go ma­my wra­cać . 

Kto mi TO scho­wał??? ;)
Wyjątkowe.
We­sołych i pełnych miłości Świąt Wiel­kiej­no­cy. :)) 

Właśnie te­raz jest ten czas, by wejść we własną ciszę oraz spo­koj­ność i da­leko zos­ta­wiając cały świat, przek­roczyć próg nadziei.
Po­ruszyłaś ser­ce rosłego chłopa :) I dziękuję Ci za to, że Two­je piękne wier­sze wciąż pow­stają.
Si bon, si bon :)) 

Oj nie wystarczy...
Poz­dra­wiam :) 

ob­sy­panie głów po­piołem i przes­trze­ganie postów to sym­bol tyl­ko! bo żeby to zro­zumieć trze­ba przeżyć to ducho­wo nie ko­nie­cznie na po­kaz w kościele to mis­te­rium w naszym ser­cu!naj­ciep­lej­sze poz­dro­wienia zostawiam:-) 

Tak, Ca­rolyn, trze­ba wejść głębiej w tą ta­jem­nicę, a wte­dy wszys­tko sta­nie się prostsze.

Ro­za, chodzi o to, że zat­rzy­muje­my się na po­ziomie znaków, nie znaczeń, sym­bo­li, nie życia, dla­tego war­to w tym ok­re­sie zaj­rzeć głębiej w swo­je serce.

Barzdo Wam dziękuję za opi­nie, dob­re­go dnia! 

Nig­dy nie będzie do­syć - ważne że idziemy w dob­rym kierun­ku , sta­ramy się . 

tez praw­da .... to zde­cydo­wanie za mało 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 09:48RozaR do­dał no­wy tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 09:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

dzisiaj, 09:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 08:36kirke13 sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

dzisiaj, 08:16RozaR do­dał no­wy tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 07:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń