Historia ta choć rymem [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 2 opinie.

* * *

His­to­ria ta choć ry­mem pisana
Praw­dzi­wa, niezmyślana
A jej autor nie jest podmiotem
Ani mo­rałów przedmiotem

Krążyły po wsi różne wieści
Że ja po­mimo lat czterdzieści
Nie wiem jak się ko­bietę pieści

Przy okaz­ji naj­bliżej spowiedzi
Szu­kałem u ple­bana odpowiedzi
Która naj­lep­sza będzie kandydatka
Dla ta­kiego jak ja gagatka

Ksiądz choć nie był żonaty
W tych spra­wach był bar­dzo kumaty
Po­lecił mi taką jedną Dorotkę
I na­wet miał w por­tfe­lu jej fotkę

Przez dwa miesiące
Zbierałem na mo­jej łące
dla mo­jej Dorotki
kaczyńce i stokrotki

W końcu przyjęła oświadczyny
Ogłosi­liśmy nasze zaręczyny
Wy­jechałem za gra­nicę do pracy
By ślub był piękny, jak cacy

Dałem słowo wcześniej mej lubie
Że seks to do­piero po ślubie
Choć miałem już na to ochotę
Zacho­wałem do końca cnotę

Wróciłem wcześniej, za pięć miesięcy
A tu w do­mu głos niemowlęcy
Py­tam wiec w ner­wach moją Dorotę
Z kim to stra­ciłaś swoją cnotę ?

zapłaka­na od­po­wie­działa
Że jeszcze za­nim mnie poznała
Z naszym księdzem sypiała

Za docho­wanie tej tajemnicy
Dos­ta­liśmy pół kamienicy
A ja po­sadę kościelnego
Choć mam ka­ca mo­ral­ne­go

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2018, 21:21

Dzięki :-) 

Faj­ny i za­baw­ny wier­sz, kto wie ? Pew­nie praw­dzi­wy, szko­da tyl­ko, że księża nie mogą się ze­nić, bo spra­wy by nie było, ale i wier­sza, a wier­sz się czy­ta pysznie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]