gruszki na wie­rzbie płaczące i [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 15 opinii.

lilijki

gruszki na wie­rzbie płaczące
i śliwki
i śli­nię się na sośnie

cza­sem na mlecze al­bo na dmuchawce
licząc na dob­ry wiatr w polu


obierając so­bie ze skórki
man­da­ryn­ki
a one we mnie

"And he­re I go again on my own"*________________________
*
I oto idę znów całkiem sam

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 maja 2016, 15:35

a nie ju ar?
jes­tem no­ga z angielskiego 

a tak
cho­ciaż umysł chy­ba wo­li ska­kać na drugą stronę płotu 

rzeczy­wis­tość zacze­pia na dłużej...
cho­ciaż cza­sem ciągnie w inną... 

chy­ba się wygłupiałem

ko­pe lat
aż dziw że tu jes­teś bo nie było Cię długo
bodajże 

ta­ki Vin­cent wyszedł, na­wet nawet... 

a w czym pogrzebać? 

po­między szczęściem a spełnieniem - ka­wał drogi 

gdzieś bywam
zaklęty
po­między szczęściem a spełnieniem

to jak­bym miał świat wy­tatuowa­ny po dru­giej stro­nie powiek
to jak­bym wiedział
że już 

ni­by bez­cenne, ale za wszys­tko w życiu trze­ba było i trze­ba nam wciąż płacić

dzięku­je za przychyl­ny ko­men­tarz Ela
poz­dra­wiam serdecznie 

Jes­teś pojętnym uczniem, który może prze­rosnąć mis­trza... :-)))

Bez "ko­piowa­nia/pa­rodiowa­nia" i tak dob­rze piszesz. Bo­gato używasz me­tafo­ry, ale czy­tel­nie. Bez­cenne :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]