gruszki na wie­rzbie płaczące i [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 15 opinii.

lilijki

gruszki na wie­rzbie płaczące
i śliwki
i śli­nię się na sośnie

cza­sem na mlecze al­bo na dmuchawce
licząc na dob­ry wiatr w polu


obierając so­bie ze skórki
man­da­ryn­ki
a one we mnie

"And he­re I go again on my own"*________________________
*
I oto idę znów całkiem sam

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 maja 2016, 15:35

a nie ju ar?
jes­tem no­ga z angielskiego 

a tak
cho­ciaż umysł chy­ba wo­li ska­kać na drugą stronę płotu 

rzeczy­wis­tość zacze­pia na dłużej...
cho­ciaż cza­sem ciągnie w inną... 

chy­ba się wygłupiałem

ko­pe lat
aż dziw że tu jes­teś bo nie było Cię długo
bodajże 

ta­ki Vin­cent wyszedł, na­wet nawet... 

a w czym pogrzebać? 

po­między szczęściem a spełnieniem - ka­wał drogi 

gdzieś bywam
zaklęty
po­między szczęściem a spełnieniem

to jak­bym miał świat wy­tatuowa­ny po dru­giej stro­nie powiek
to jak­bym wiedział
że już 

ni­by bez­cenne, ale za wszys­tko w życiu trze­ba było i trze­ba nam wciąż płacić

dzięku­je za przychyl­ny ko­men­tarz Ela
poz­dra­wiam serdecznie 

Jes­teś pojętnym uczniem, który może prze­rosnąć mis­trza... :-)))

Bez "ko­piowa­nia/pa­rodiowa­nia" i tak dob­rze piszesz. Bo­gato używasz me­tafo­ry, ale czy­tel­nie. Bez­cenne :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 17:58zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st My, którzy jes­teśmy os­tatnią [...]

dzisiaj, 17:55zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

dzisiaj, 17:55zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie dla nas

dzisiaj, 17:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

dzisiaj, 17:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:41zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:40zofija do­dał no­wy tek­st Myśliwy, to ta­ki je­leń, [...]