Groby ojca siostry bratowej [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Dziadowa Kłoda

Gro­by oj­ca sios­try bra­towej sąsiadów
Grób niez­na­nego żołnierza
Mo­giła dzieciństwa
Ma­ry młodości snujące się
Niewy­raźnie niewy­raźne jak sza­rość zmierzchu
Mi­mo światła i poświat kolorowych
Dookoła ma­jowej pełni księżyca
Tak mało prze­jeżdżamy tutaj
Żeby żyć
A tak często pos­przątać umarłe
Boimy się oczy w oczy stanąć
I po­roz­ma­wiać z tym co tak już obce
Więc omi­jamy więc przeczekamy
Aż odej­dzie do światów równoległych
Sub­kultu­ra sza­leństwa żądającego
Dzi­kich po­rywów niespełnionego
Śpiewające­go ry­my niezrozumienia

Na bois­ku grają mecz ludzie
Wciąż w tym sa­mym utkwieni

Łuczy­wo ta­to i ma­ma na­zywa­li szczypą

Nic więcej nie przychodzi mi do głowy
Tam­tej­sze mu­zy za­biła miłość
War­to nap­rawdę war­to było
We­na wy­jechała bo miała czer­wo­ny paszport
Po­noć wra­ca i szep­ce pus­tkę po niemiecku
Duszom które nie chcą żeby po­niósł je
Aniel­ski or­szak lub cho­ciaż pieśń zba­wionych

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 08:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]