gdzie koniec szaleństwa koniec kultu krwi [...] – Adamo70

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adamo70 — zgromadziliśmy 2 opinie.

chłopiec

gdzie ko­niec szaleństwa
koniec
kul­tu krwi ?

mały chłopiec
chciał ba­wić się w żołnierzyków
wysłali go
w śro­dek pożogi
morza og­nia i śmierci

zab­rzmiały werble
sze­regiem do piekła !
mar­sz !
na chwałę je­go wy­sokości !
króla - ty­rana !

mały chłopiec
na strychu sta­rego domu
chciał się bawić
bawić

tyl­ko ba­wić ...

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 sierpnia 2013, 08:20

Życiowy wier­sz, z przesłaniem i na nasze czasy. 

Porusza...
Naj­bar­dziej bo­li cier­pienie niewin­ne­go dziecka. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PearlSoul25

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]