gdzie jesteś ty któryś jest między [...] – aloya

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest aloya — zgromadziliśmy 1 opinia.

gdzie jesteś

gdzie jes­teś ty
któryś jest

między gwiazdami
cho­wasz się

zat­rzy­mam czas
cofnę rze­ki bieg

od­najdę cię
choćby to był dzień
przed śmiercią

wys­tar­czy mi
by doz­nać szczęścia

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2016, 21:22

Jes­tem, jes­tem - znaj­dziesz mnie pod budką z piw­kiem . ;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera