Gdy wkraczali do wsi [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fotografia XV

Gdy wkracza­li do wsi i miast,
To Zo­sieńki ot­wierały okienka
I ser­ca otwierały
Na wschod­nią stronę,
A po­tem wy­biegały na ulicę,
Po drodzę szczęśli­wymi dłońmi rwąc,
Kwiaty pol­skiej jesieni,
A następne­go ro­ku wiosny.

I rzu­cały im Kościuszkowcom,
Pod ba­tutą Berlinga,
Kwiaty na haubi­ce i tanki,
A jeszcze po­tem od­da­wały ciała
I często by­wało, że i duszę,
Dając dzieci i miłość,
Po kres swoich dni,
Jak tam­ci w Jerozolimie,
W tamtą niedzielę,
Pod te kopytka
Tam­te­go osiołka, którym. ..
Tu krop­ki win­ny być Wielkie.

Je­go krzyżowa­li w imię. ..
Dziś ich odzierają,
No właśnie w Imię.
Straszne to.
Jak każda ta­ka niedziela.
Nie­dziela su­biek­tywnej pamięci.

Rachun­ka­mi krzywd,
Krzyw­dzących pom­ni­kami, kamieniami,
Tab­li­cami ze złoty­mi napisami,
Nie wy­leje się fundamentów
Pod szczęście, wol­ność i dobrobyt,
Ale fakt,
Na­piszę się fałszy­we his­to­rie -
Cudze i swoją
I oczy­wiście ule­pi z błota kłamstwa
Kłamiące­go wred­ne­go człowieka,
Z ty­tułem magistra.

Się złoszczą mędrkowie,
A ja lu­bię po­roz­ma­wiać w wierszu,
Stąd też je­go czas
I w nim treść,
I oczy­wiście też pod nim zdjęcie
Kwiatów ko­rony cesarskiej,
Żeby przy­pom­nieć zde­cydo­wanie -
O ja­kie ko­rony toczy­my życia boje,
Do których dążymy,
I cze­mu one muszą być
Pięknem, które jest
Codzienną ra­dością życia.

wiersz • 24 kwietnia 2019, 11:55
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:49ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]