Gdy jeszcze żył Obwiniali go [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 58 opinii.

Zwolennicy Barabasza

Gdy jeszcze żył
Ob­wi­niali go by potem
Ob­rażać i grozić
Czy­nili tak by nikt go nie żałował
Ani nie czy­nił podejrzeń
Gdy go już zabiją

Tak czy­niono wielokroć
Tym ra­zem jednak
Ofiara miała brata
Które­go śmierć nie do­sięgła
Więc poczęli krzyczeć
Szko­da że ten dru­gi nie zginął

A po­tem mu złorzeczyli
Os­karżając na wiele sposobów
Pod­burza­li prze­ciw­ko niemu
A ci którzy uwierzyli
Opo­wie­dzieli się ponownie
Za Ba­rabaszem

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 07:29

okropne

hm... 

Ja zaw­sze jes­tem mi­lusi dla cho­misiów. Nie chcę ura­zić Two­jej od­mien­ności. :D
Ale na więcej nie licz. :D:D:D 

~sMOG
ja­kiś TY mi­luśki :P
i bezmyślny
i...
jak po­wie­działem - zdefiniowany
tyl­ko nies­te­ty... tlący się knot
wyt­rzyj nos idź się PO­kiziać

he he 

En­drju, a któżby Cię naśla­dować chciał w cham­stwie, głupo­cie, pi­saniu bred­ni i tym sza­mota­niu się we włas­nych he­moroidach? Nikt te­go nie pot­ra­fi, a na­wet jeśli ko­muś by się to udało, to nie byłoby to tak ko­miczne. :D ha ha 
Nie dziękuj, ja zaw­sze jes­tem szcze­ry i mam dużo ciepłych uczuć dla ta­kich PO­cie­sznych cho­misiów. :P:D 

~smerf 000 i nic
a ko­go ob­chodzą two­je... przeżucia* wewnątrz osobiste
:P

~sMOG
win­ny się tłumaczy
niem­niej... :) dziękuję za szcze­rość i uz­na­nie :))

a czy mówiłem?
dzięcioły cho­ler­ne, by mnie nie naśladować?
no to cze­go te­raz, zi­den­ty­fiko­wane cym­bały me­lod­ra­matyczne niewiasty
he he

ojak­mip­rzyk­ro :)
cóż powiedzieć
... itd. 

To­mek, ja to cały czas sta­ram się spro­wadzać do żar­tu, ale wdech nie pot­ra­fi się uśmie­chnąć i przes­tać, na­pisał ko­lej­ne paszkwi­lout­wo­ry i myśli, że jest nieomyl­ny i ge­nial­ny. To nie ja zacząłem, a nie widzę po­wodu, by kłaniać się je­go cham­stwu. :)
Również miłego. :)) 

trochę nie tak wyszło.. inaczej było gdy to wszczynałem..
nie tak się za­myka kon­flik­ty Pa­nowie :)

nie chcę się wchrza­niać.. na­wet gdy lu­bię ule­gać cudzym refleksją..

ja­ko kul­tu­rys­ta cham­stwa po­wiem wam
że nie na tym po­lega dob­ra sylwetka..
a wul­ga­ryz­my są jak cholesterol

siłę sta­nowi słabość okiełznana
a hu..jo­wo pro­filo­wana sztanga
szkodzi na kręgosłup..

z bo­ku to zo­baczyłem.. choć udaję ślep­ca ;)

poz­dro i miłego wilk..en­du :)) 

Nies­te­ty, nie działasz na mnie, choć jes­teś mało męski, to jed­nak nie ko­biecy. :D
Mu­sisz szu­kać w śro­dowis­ku LGBT. :P:D 

~sMOG
mu­sisz
się bar­dziej rozpalić
bo nies­te­ty tyl­ko kopcisz

:P 

wdeszku, Ty mo­ja pociecho,
ja nicze­go nie muszę, a już te­go, cze­go Ty byś ocze­kiwał, to naj­mniej. :D
Lecz he­moroidy i włas­ne paździe­rzo­we oma­my. :D
Może będziesz miał mniej nieświeży wy­dech?...
:D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]