http://www.youtube.com/watch?v=hjTnQXYhmKU Furtki nie otworzyłem Drzwi [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 19 opinii.

Miłość, Nadzieja i Samotność

Odtwórz

Fur­tki nie ot­worzyłem
Drzwi To­bie nie wskazałem
Lecz jed­nak odchodzisz?
Nieważne, że skrzywdzisz?

No i odeszła miłość
Po­zos­ta­wiła chustkę
By dać mi wskazówkę
Że łza­mi wy­pełnia się pustkę

Miłość już na zaw­szę odeszła
Sa­mot­ność do okien­ka podeszła
Ku­puje bi­let powrotny
Czy­li mam być samotny?

Przed świ­tem dojedzie
Przez próg przejdzie
Cały dom obejdzie
Na łóżku przysiądzie

Pocze­ka aż zasnę
I wte­dy mnie
W mordę trzaśnie
Po­wie za­pom­nij o śnie!

I tak to już jest
Miłość odchodzi
Nadzieja ko­na powoli
A samotność?
Bar­dzo moc­no bo­li

Odtwórz

wiersz
zebrał 38 fiszek • 20 kwietnia 2013, 19:58

pięknę i ta­kieee praw­dzi­we :)


SAMOBÓJCA

Jes­tem samobójcą
włożyłam so­bie sa­ma
szty­let w serce
cóż mogę po­wie­dzieć
jeszcze?

Ser­ce
Boli
krwawi
stało się
muszę to zrozumieć
i tak zostawić.

Zos­ta­wić
ku przestrodze
szty­let w sercu
może przez to będę
pamiętać
że można
żyć
bez powietrza.


To pew­ne jest
że jes­teś mym powietrzem
nie mogę bez Ciebie być
oddychać
lecz znów tak bardzo
za­wiodłam Cię
i nie mam siły
nie wiem co chce
czy pot­ra­fię tak żyć.
tak bez nadziei śnić


Ser­ce sztylet
ma
a ja...
gdzie jestem
ja?!
Nie ma 
nie ma mnie...
jest tyl­ko mój cień.

DOB­RA­NOC BEATKO. 

Michał, to jest de best.
Ale nie daj się tak jej trzaskać...
:) 

WSZYS­TKIM DZIĘKUJĘ ZA OPI­NIĘ JES­TEŚCIE KOCHA­NI. Ma­ju dob­rych snów. 

jes­tem wzruszona... 

Pocze­ka aż zasnę
I wte­dy mnie
W mordę trzaśnie
Po­wie za­pom­nij o śnie!

Tak...wte­dy naj­bar­dziej dokucza....
wspa­niały wier­sz Marjanie...pozdrawiam:) 

Piękny, wspa­niały...
Ale i prawdziwy.
Poz­dra­wiam i życzę po­wodze­nia :) 

Piękny wiersz.
Poz­dra­wiam milutko. 

Miło mi Aniu miłego wie­czo­ru i słod­kich snów. 

Wspa­niały wiersz:)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]