Jacob_Filth Jot
 18 stycznia 2022 roku, godz. 6:52

W obliczu rozwoju technologii człowiekowi chyba też rośnie jakieś wyobrażenie na temat wyjątkowości jego czasów. Tego, że pobudki, które kierują teraz człowiekiem, to coś nowego. No bo przecież pycha, próżność, itp to wynalazki XXI iks de

Naja Ela
 17 stycznia 2022 roku, godz. 23:42

Trendy zaczynają nas wyprzedzać, coraz częściej bywają niedościgłe :-)