dziś zamiast miłości trzydzieści [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 3 opinie.

słony pocałunek

dziś za­miast miłości
trzydzieści siedem pro­cent na stole
bo wszys­tko jest oszustwem
na­wet wódki nie trze­ba popijać

z fi­zyką bez che­mii nic nie przetrwa
gdy jed­no ciało dru­giego nie chce
tak to jest z niekochaniem
w ścieżkach bez skrótów

błądzę tuż obok a tak daleko
trzydzieści siedem pro­cent
to jed­nak trochę za mało
by za­pom­nieć na dłużej

na­wet jeśli milczę
mo­je ser­ce głośno bije
bo gdy kocham bar­dziej tęsknię
a gdy tęsknię bar­dziej kocham

a ty jak liść je­sien­ny da­jesz w twarz
jak wiatr wyk­rzy­wiasz usta
i deszcz mój co krop­la­mi spływa
po po­liczkach słonym pocałunkiem


___________________________________________
przy­bywam z se­rią śmietnikową
Em.

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 grudnia 2015, 01:20

wiesz Em, że gdy­by to był śmiet­nik, mu­siałabyś zat­rudnić mnie w Re­mon­di­sie, a ja ku­pił bym naj­droższe ręka­wiczki i możew jeszcze wor­ki od Ja­na niezbędne­go.

pisz cza­sem, żebym poczy­tał. mój egoizm, tyzm też ma pra­wo do ne­goc­jacji, więc daj upust swoim dłoniom ma­nia­czko od scrabble

[ ; 

a ty jak liść je­sien­ny da­jesz w twarz...,choćby dla te­go wer­su war­to było grze­bać w haiku i dog­rze­bać się do Two­jego pisania:)) 

''z fi­zyką bez che­mii nikt nie przet­rwa'' , zde­cydo­wanie , na tym eta­pie his­to­rii ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]