Dziś w zadumie i [...] – sparkling angel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sparkling angel — zgromadziliśmy 2 opinie.

Zaduma

Dziś w za­dumie i milczeniu,
każdy człowiek pogrąża się.
Roz­myślając o wieczności,
o tym co było i co jest.

Podążając na cmentarz,
by blis­kim świe­czkę zapalić,
i je­den dzień w roku,
móc swój ślad u blis­kiej oso­by zostawić.

Pochy­lić się nad grobem,
tych co wiatr z tej ziemi już zdmuchną,
i połączyć,
się z bliską swe­mu ser­cu duszą.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 listopada 2016, 07:37

Ha ha, ład­na bajeczka.
Idź, idź, przet­nij wstęgę bra­my dla występujących do raju. 

Jeśli ktoś pisze pros­to z ser­ca, to jest to jak naj­bar­dziej war­tościowy tekst.
A ten z pew­nością ta­ki jest.
Piękny.

PS. bo­gu wszys­tkiego, każdy może pi­sać co mu się po­dob­na, zaj­mij się swoim ogródkiem a nie czyimś podwórkiem.
I nie pisz do mnie, bo nie mam dziś na Ciebie czasu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]