Dziś w zadumie i [...] – sparkling angel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sparkling angel — zgromadziliśmy 2 opinie.

Zaduma

Dziś w za­dumie i milczeniu,
każdy człowiek pogrąża się.
Roz­myślając o wieczności,
o tym co było i co jest.

Podążając na cmentarz,
by blis­kim świe­czkę zapalić,
i je­den dzień w roku,
móc swój ślad u blis­kiej oso­by zostawić.

Pochy­lić się nad grobem,
tych co wiatr z tej ziemi już zdmuchną,
i połączyć,
się z bliską swe­mu ser­cu duszą.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 listopada 2016, 07:37

Ha ha, ład­na bajeczka.
Idź, idź, przet­nij wstęgę bra­my dla występujących do raju. 

Jeśli ktoś pisze pros­to z ser­ca, to jest to jak naj­bar­dziej war­tościowy tekst.
A ten z pew­nością ta­ki jest.
Piękny.

PS. bo­gu wszys­tkiego, każdy może pi­sać co mu się po­dob­na, zaj­mij się swoim ogródkiem a nie czyimś podwórkiem.
I nie pisz do mnie, bo nie mam dziś na Ciebie czasu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]