Dziś łkam w przestrzeń. Dziś [...] – SercemPisane

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SercemPisane — zgromadziliśmy 1 opinia.

Pochmurny.

Dziś łkam w przestrzeń.
Dziś ogar­nia mnie smutek.
Tęsknota.
Ona jest we mnie,
ale dro­ga jest długa.
Krótka, nap­rawdę,
ale we mnie za długa.
Mi­mo łez,
tęsknić będę.
Kocham naj­mocniej.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2015, 12:00

bar­dzo faj­ny wier­sz :-) tęskno­ta... jakże ona w nas wpi­sana... poz­dra­wiam :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czasem_wciskam_escape

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]