(dedykuję Warszawie 1944) tą żwirową [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 3 opinie.

list miłosny albo pocztówka ze spalonego miasta

(de­dykuję War­sza­wie 1944)

tą żwi­rową drogą wprost ku domowi
gdzie niosły cię sto­py wewnątrz snu
który zmyłeś łzą w jas­krze brzasku
idź
do sa­du ciężkiego od złotych słońcem
jabłoni
skradzione­go po­całun­ku wśród ru­mianków i 
bzów
do pol­nych kwiatów za­nurzających liście
w lus­terku strumienia
sreb­ra owadzich skrzy­deł zroszonych
krop­la­mi let­niej mgły

pójdź będę czekać
zorzą
różaną rosą
leśnym zbłąkaniem

chłop­cze mój
któryś jest bez karabinu
kto­ryś za­wiesił wątłe życie jak flagę
i miłością opuścił do połowy

krew prze­siąka przez ręce sple­cione na
two­jej pier­si - nie patrz
a płomień spadł do gro­du nienazwanych
grobów
jak liście z czer­niejących drzew

nie pod­niesiesz już broni
nie znaj­dziesz deszczu je­sieni
co ob­my­je z ciała ogień

nie od­wra­caj się

do moich wy­ciągniętych dłoni
do ust dla po­parzo­nych oczu
chodź mały
chodź

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 września 2018, 13:02

War­sza­wa to je­den wiel­ki grób, a ci co pa­miętają są znicza­mi. Dziękuję Wam. 

Niedaw­no jadąc ro­werem zat­rzy­małem się przy zbioro­wej mo­gile, w której zos­ta­li pocho­wani... 14, 15-latkowie... 

Odkąd pa­miętam. budzi mój zachwyt ten ok­res. Może to tyl­ko ro­man­tyczny ob­raz tam­tych dni, bo woj­na, śmierć i ty­le cier­pienia, ale jest w tym coś uj­mujące­go, ja­kaś de­likat­ność i za­razem siła. Poświęce­nie. To chy­ba to.
:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety