Czy świat jest piękny? [...] – Wbóluduszysercepęka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Wbóluduszysercepęka — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wspomnienie

Czy świat jest piękny?
Na­tura ideal­nie współgra z moim ser­cem
Prob­lem jest we mnie
Zgu­biłem anioła stróża
Moim je­dynym przy­jacielem jest sa­mot­ność
Ja­kakol­wiek miłość we mnie umarła
Ja umar­lem wczo­raj, tam, z ni­mi.

wiersz • 22 marca 2019, 14:08

faj­ne ta­kie pros­te nie prze­kom­bi­nowa­ne
a py­tanie jak te u mo­jego brata

czyżbyś założył kon­to hun­cwo­cie je­den ;D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]