Czy świat jest piękny? [...] – Wbóluduszysercepęka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Wbóluduszysercepęka — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wspomnienie

Czy świat jest piękny?
Na­tura ideal­nie współgra z moim ser­cem
Prob­lem jest we mnie
Zgu­biłem anioła stróża
Moim je­dynym przy­jacielem jest sa­mot­ność
Ja­kakol­wiek miłość we mnie umarła
Ja umar­lem wczo­raj, tam, z ni­mi.

wiersz • 22 marca 2019, 15:08

faj­ne ta­kie pros­te nie prze­kom­bi­nowa­ne
a py­tanie jak te u mo­jego brata

czyżbyś założył kon­to hun­cwo­cie je­den ;D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]