Czym jest poranek? Nowym, osnutym [...] – Sedah1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sedah1994 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Poranek

Czym jest poranek?
No­wym, os­nu­tym mgłą Wczoraj
Raz gęstą, raz przejżystą
Lecz zaw­sze mgłą

Czym jest wieczór?
Końcem, ciem­nym z za­rysem Jutro
Jas­nym zarysem
Częściej ciemnym

Czym jest dzień?
Trwa­niem, działaniem, bar­dziej trwaniem
Przep­le­ciony Wczo­raj i Jutro
Mało w nim Dzisiaj

Czym Ty jesteś?
Wczo­raj, Dzi­siaj i Jutro
Puszką raz pełną raz pustą
Niczym i Czymś

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2014, 00:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności