Czym jest poranek? Nowym, osnutym [...] – Sedah1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sedah1994 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Poranek

Czym jest poranek?
No­wym, os­nu­tym mgłą Wczoraj
Raz gęstą, raz przejżystą
Lecz zaw­sze mgłą

Czym jest wieczór?
Końcem, ciem­nym z za­rysem Jutro
Jas­nym zarysem
Częściej ciemnym

Czym jest dzień?
Trwa­niem, działaniem, bar­dziej trwaniem
Przep­le­ciony Wczo­raj i Jutro
Mało w nim Dzisiaj

Czym Ty jesteś?
Wczo­raj, Dzi­siaj i Jutro
Puszką raz pełną raz pustą
Niczym i Czymś

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2014, 00:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]