czym jest ludzkie szczęście to [...] – jillaw

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest jillaw — zgromadziliśmy 1 opinia.

SZCZĘŚCIE

czym jest ludzkie szczęście
to marze­nia zam­knięte w dłoni
cze­kające na od­po­wied­ni czas
aby mogły się spełnić

szczęście jest daw­nym spotkaniem
którym de­lek­tu­jesz się
leżąc pod kocem
po­daro­wanym przez ukochaną osobę

szczęście to każdy uśmiech
zat­rzy­many w pamięci
kiedy pa­mięć już tyl­ko pozostaje

to za­pach wczo­raj­szej namiętności
który no­sisz wciąż za uchem
to gorący po­całunek na stęsknionych ustach
od­da­ny przy pożegnaniu

to każda myśl
każde słowo
każdy krok
każdy dotyk
przy tej je­dynej osobie

szczęście to wszys­tko cze­go pragniesz
mi­mo iż pragnąć ci już nie wolno

czym jest ludzkie szczęście
cierpieniem
rozkoszą
oddechem
chwilą

wiersz • 22 maja 2012, 07:53

ładnie...bardzo:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]