czym jest ludzkie szczęście to [...] – jillaw

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest jillaw — zgromadziliśmy 1 opinia.

SZCZĘŚCIE

czym jest ludzkie szczęście
to marze­nia zam­knięte w dłoni
cze­kające na od­po­wied­ni czas
aby mogły się spełnić

szczęście jest daw­nym spotkaniem
którym de­lek­tu­jesz się
leżąc pod kocem
po­daro­wanym przez ukochaną osobę

szczęście to każdy uśmiech
zat­rzy­many w pamięci
kiedy pa­mięć już tyl­ko pozostaje

to za­pach wczo­raj­szej namiętności
który no­sisz wciąż za uchem
to gorący po­całunek na stęsknionych ustach
od­da­ny przy pożegnaniu

to każda myśl
każde słowo
każdy krok
każdy dotyk
przy tej je­dynej osobie

szczęście to wszys­tko cze­go pragniesz
mi­mo iż pragnąć ci już nie wolno

czym jest ludzkie szczęście
cierpieniem
rozkoszą
oddechem
chwilą

wiersz • 22 maja 2012, 07:53

ładnie...bardzo:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]