Człowiecze! Przebudź swoje człowieczeństwo! Zanim zniknie,zapadnie [...] – [email protected]

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest [email protected] — zgromadziliśmy 2 opinie.

Do Człowieka

Człowiecze!

Prze­budź swo­je człowieczeństwo!
Za­nim znik­nie, za­pad­nie w sen bez odwrotu.
Co zro­bisz gdy już nig­dy się nie przebudzi?

Krzycz i wołaj,
szar­pnij, wy­lej szklankę zim­nej wody!
Czas powstać!

Byś nie umarł w sa­mot­ności...

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2018, 21:22

wy­lej zimną wodę i na­lej zim­nej wódki
czas powstać
czas polać

byś nie umarł w trzeźwości 

Uważam, ze człowie­czeństwo jest bar­dzo pros­te i fak­tycznie je­go an­ty­tezą jest samotność. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]