Człowiecze! Przebudź swoje człowieczeństwo! Zanim zniknie,zapadnie [...] – [email protected]

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest [email protected] — zgromadziliśmy 2 opinie.

Do Człowieka

Człowiecze!

Prze­budź swo­je człowieczeństwo!
Za­nim znik­nie, za­pad­nie w sen bez odwrotu.
Co zro­bisz gdy już nig­dy się nie przebudzi?

Krzycz i wołaj,
szar­pnij, wy­lej szklankę zim­nej wody!
Czas powstać!

Byś nie umarł w sa­mot­ności...

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2018, 21:22

wy­lej zimną wodę i na­lej zim­nej wódki
czas powstać
czas polać

byś nie umarł w trzeźwości 

Uważam, ze człowie­czeństwo jest bar­dzo pros­te i fak­tycznie je­go an­ty­tezą jest samotność. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]