Czekając na Ciebie w samotności zadaję [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 5 opinii.

Oczekiwanie

Cze­kając na Ciebie
w samotności
za­daję so­bie py­tanie
jak wyglądasz

czy Two­je oczy są ko­loru bur­szty­nu
czy jes­teś prze­siąknięty za­pachem la­su
jak się uśmie­chasz
czy cza­sami płaczesz

Cze­kam na dzień
w którym staniemy
nap­rze­ciw siebie
pogrążeni w zapomnieniu
cze­kam...ale czy ten dzień na­dej­dzie


* ze sta­ro zbioru

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 sierpnia 2011, 23:05

:))))) 

Tym bar­dziej dziękuję:)) 

ależ nie ma za co Bar­tku cała przy­jem­ność po mo­jej stro­nie :) miło czy­tać Two­je wier­sze :)))

poz­dra­wiam :))))) 

Dzięki:) 

Dziękuję :)))

poz­dra­wiam :))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń