czas działa na naszą [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 16 opinii.

Lew, Czarownica i stara szafa

czas działa na naszą niekorzyść
ob­naża słabe strony

czy możliwe
że po ty­lu latach
jest coś cze­go nie mówiłam ci jeszcze

pat­rzę jak spo­koj­nie zasypiasz
cień tu­li się do zasłony

w sza­fie więdnie biała sukienka
prze­tyka­na ni­cią tęsknoty
jak mo­je zi­mowe wier­sze

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 lutego 2018, 07:41

Dob­rej no­cy. :)) 

Właśnie opo­wiadałem bajkę sy­nowi i muszę przyz­nać, że były w niej Smo­ki :))
A choć nie były to Smo­ki na śniegu, to z pew­nością nie do przeo­cze­nia :) 
M., obyśmy nie uro­nili ani chwi­li z cza­su, który nam przez­naczo­no.
I chrońmy światło w głębi duszy noszo­ne. Cho­ciaż w ca­le nie o tym jest wier­sz :))
Po­syłam poz­dro­wienia znad nieokiełzna­nej brze­gami Sekwany. 

Art, no dob­ra, miało być orły, ale co tam orły przy Smokach!:))
No nie wiem, nie wiem, może le­piej dla Białogłowy jak nie sprawdzi?;)
Dziękuję, dziś czuję się wręcz kwitnąco po tym pączkowaniu:)
Dob­re­go dnia!

Ka­ti, wiem i do­ceniam. Miłego piątku! 

no zaw­sze do Ciebie zaglądam :-)miłego wie­czo­ru Madziu 

Madź, quuuusisz... na śniegu??? Aaaaa, Ty o ta­kich aniołach... :P:D 
No wiesz? Chy­ba nie przes­traszy się Białogłowy? ;)
Miłego pączko­wania. :)) 

Zap­raszam do mo­jej, ,mam tu­taj dużo miej­sca dla ludzi z wyobraźnią;))
Dzięki, że zaj­rzałaś, Kati;) 

te­raz jest aku­rat ta­ka po­ra by się scho­wać w sza­fie haah;)p jak w Nar­nii od­na­leżć się w in­nym świecie dziękuję za ten ma­giczny wiersz:-)))) 

Se­bas­tian, pew­nie jed­no i dru­gie, ale tra­fiłeś w sedno!
Wza­jem­ne re­lac­je, w życiu czy na Cy­tatach to piękna lek­cja, którą dał nam los, choć cza­sami przyz­naję, wy­bierałam wagary:)
Bar­dzo miło czy­tać po la­tach takie [...] — czytaj całość

W tej Nar­nii ewi­den­tnie bra­kuje... smo­ka. ;)
Tyl­ko po­zor­nie, czas ob­naża wszys­tko, a Ty... możesz na tym tyl­ko skorzys­tać, nie masz słabych stron. :)
Może założyć i mu się po­kazać?
Oj będzie się działo w no­cy... :P
Dob­rej no­cy. :)) 

Nie wiem co bar­dziej uczy po­kory... miłość czy jed­no­razo­we sukienki
Czy­tając Was przez ty­le lat, wiele się mogłem od Was... wszys­tkich nau­czyć :))
Piękne...
Poz­dra­wiam ciepło 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]