czasami noc trwa zbyt [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 16 opinii.

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 listopada 2017, 08:37

Ja wiem czy gniotów, ja Ci zaz­droszczę poety­ki do końca, bra­ku złośli­wości. Więc sam cza­sem ro­bię pod­jazdy pod Twoją poezję dość ostre. 

Wyt­rzeszczam gały i gniotów nie widzę. :O
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Art, ko­men­tarze są nieco mo­noton­ne tyl­ko i wyłącznie z po­wodu de­likat­ności, up­rzej­mości i wrodzo­nego tak­tu Czytelników;)
Gniotów ci u mnie dos­ta­tek, miło, że pot­ra­fisz wte­dy łas­ka­wie przym­knąć oko;)
Ps. Miło się ran­kiem skra­dać po śla­dach Twoich noc­nych od­wie­dzin;) Poz­dra­wiam serdecznie! 

Piękne...
Na­pisałabyś kiedyś ja­kiegoś gniota... bo ko­men­tarze są ok­rutnie mo­noton­ne. ;)
Poz­dra­wiam. :) 

Z ni­mi miałam naj­większy kłopot, tym bar­dziej dziękuję, Malusiu;) 

Piękny szczególnie dwa os­tatnie wer­sy :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko M :) 

za­pach_bzu, znośne, mam nadzieję;) miło Cię widzieć:)

M., tak miał brzmieć ty­tuł, ale... jak zwyk­le czy­tasz mi w myślach;)
Piękna piosen­ka, c'est trop gen­til, mer­ci beaucoup:))

Dob­re­go dnia, Kochani!:) 

Niekończąca się opowieść...
Cu­dow­ny wier­sz.
Zuchwa­le do­dam muzykę:
Odtwórz

Ser­decznie poz­dra­wiam wie­czo­rową porą :) 

Zakończenie! 

Piotr, cza­sem jed­no jest pew­ne, jes­teśmy po­wołani do by­cia szczęśli­wymi, ale jak ma­wiał ks. Twar­dow­ski:"w życiu mu­si być dob­rze i niedob­rze, bo jak jest tyl­ko dob­rze, to już jest niedob­rze";) Miło Cię [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.