(*Noemi - moja rozkosz) czasami [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 7 opinii.

Noe(mi)

(*Noemi - mo­ja rozkosz)

cza­sami miewam przebłyski
pro­mieniejesz mi pod rzęsami
jak światło między świerkami
nad przełęczą mrok

dni biegną
a my się łudzimy
że ty­le ich jeszcze przed nami

zat­rzy­maj się za­nim dopłyniesz
i nig­dy się nie spotkamy
dry­fując pod jed­nym dachem
z ok­na­mi na gwieździs­ty most

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 stycznia 2019, 08:33

Ali­ce, z wza­jem­nością, buziaki:*

Art, bra­kowało mi Twoich pogróżek:)
A co do łez faj­nie, że smocze, nie kro­kody­le;))
I To­bie cud­ne­go ro­ku, mój Smoku:*

M., cieszę się, że przyszedłeś.
Z Two­jej per­spek­ty­wy wi­dać więcej gwiazd niż zdołałam prze­mycić w wierszu:)
Przyz­naj się, znów łaziłeś po dachu nocą!;)
Oby... :*

Ka­ti, miło Cię widzieć, nut­ko­wa wróżko!:) Wszys­tkiego, co naj­lep­sze! niech Ci się spełni w tym roku;) 

Odtwórz zos­ta­wiam nutkę;-)a wier­sz za­bieram na długie wie­czo­ry poz­dra­wiam Madziu;-) 

Prze­piękny wier­sz. Ta­ki, przez które­go się mil­czy w zachwy­cie.
Każde słowo, każda emoc­ja jest niczym opo­wieść o zna­nej ścieżce, gdzie na­wet w da­lekich mgłach, sza­rych od mro­ku, złocą się skry słońca.
Właśnie stamtąd wra­cam :))
Oby więc nad naszy­mi łodziami zaw­sze lśniły zorze...

Poz­dro­wienia dla Wszys­tkich :) 

Madź, ja Cię upo­minam,
Ty miej na względzie sędzi­wy wiek smoka...
nie wy­pada, gdy wy­pada... łza mu z oka

Wszys­tkiego naj- :)) 

Naj­lep­sze­go w No­wym Ro­ku...stęskniłam się za Tobą...
A wier­sz jak zwyk­le piękny 

Dob­rze Ci się zda­je, Oney ;)
Dziękuję i To­bie również szczęścia w No­wym Roku!:* 

Ta­ka zda­je mi się ref­lek­sja no­woroczna ? 
Jak zaw­sze Madziu chwy­tasz za ser­ce :)
Wszys­tkiego naj w No­wym Ro­ku :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]