Czarny śnieg pada, nie [...] – Sziriuk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sziriuk — zgromadziliśmy 0 opinii.

Popiół z nieba

Czar­ny śnieg pa­da, nie to niebo płonie
Tak się świat kończy, po te­go świata stronie.

Wy co będziecie czy­tać te słowa, nie oce­niaj­cie Nas po czynach
Lecz po tym cze­go chcieliśmy do­konać, po Naszych działań przyczy­nach

Nie po tym jak kocha­liśmy, po tym jak pragnęliśmy kochać
Może nie po­win­niśmy Naszych prag­nień tak słuchać…

Co zro­biliśmy, przez ko­go ?
Wyszło za dro­go !

Ja­kie ce­le mieliśmy, ja­kie po­wody ?
Ro­biliśmy to wszys­tko dla włas­nej wy­gody !

I przez to tak by­wa, w życiu tym marnie,
Że chęci i prag­nienia, Nasze ser­ce zagarnie
Stos z nich wiel­ki ułoży
Z które­go ogień wiel­ki pożar utworzy
Który pochłonie wszys­tko co wcześniej człowiek stworzy...

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2014, 22:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sziriuk

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]