Czarny śnieg pada, nie [...] – Sziriuk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sziriuk — zgromadziliśmy 0 opinii.

Popiół z nieba

Czar­ny śnieg pa­da, nie to niebo płonie
Tak się świat kończy, po te­go świata stronie.

Wy co będziecie czy­tać te słowa, nie oce­niaj­cie Nas po czynach
Lecz po tym cze­go chcieliśmy do­konać, po Naszych działań przyczy­nach

Nie po tym jak kocha­liśmy, po tym jak pragnęliśmy kochać
Może nie po­win­niśmy Naszych prag­nień tak słuchać…

Co zro­biliśmy, przez ko­go ?
Wyszło za dro­go !

Ja­kie ce­le mieliśmy, ja­kie po­wody ?
Ro­biliśmy to wszys­tko dla włas­nej wy­gody !

I przez to tak by­wa, w życiu tym marnie,
Że chęci i prag­nienia, Nasze ser­ce zagarnie
Stos z nich wiel­ki ułoży
Z które­go ogień wiel­ki pożar utworzy
Który pochłonie wszys­tko co wcześniej człowiek stworzy...

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2014, 22:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sziriuk

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]