andrea69
 12 lutego 2020 roku, godz. 17:40

"Uważajcie o czym marzycie, bo przy odrobinie pecha może się spełnić"