Ciepłe, papierowe ścianki z [...] – rzekoma ona

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rzekoma ona — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wczesne godziny

Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem
sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie
przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością
obec­nych jeszcze
niez­na­jomych, choć już
tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień
miasta.

Chciałabym spać, choć do­piero wstałam.
Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku,
żeby czuć, że jeszcze mogę coś
zmienić.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 23:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rzekoma ona

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]