Ciemną nocą kiedy gwiazd miliony tkały [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 10 opinii.

Nostalgia

Ciemną nocą
kiedy gwiazd miliony
tkały sreb­rzys­ty dywan
przyszła do mnie ona
pra­wie jak anioł sfrunęła
przy­siadła położyła
łeb na kolanach
jak sku­lony pies
po­ruszyła duszę
za­mieniając łzy
w krop­le pereł
og­rzała przy kominku
zim­ne dłonie
otu­liła ko­cem
ciepłych wspom­nień
wpat­ry­wała się długo
w mo­je oczy
a po­tem cicho
jak sen
odeszła zostawiając
w me­lan­cho­lii moje
skołata­ne serce.
Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 10:08

Iwon­ko nie mam za­miaru dys­ku­tować z kimś kto sam sie opi­sał niedaw­no w szy­kanach o ludziach wrażli­wych wraz z Ro­zarem gdzie ok­pił mój wier­sz,wiel­cy pog­romcy tan­de­ty jak je­den z nich na­pisał,ktoś taki [...] — czytaj całość

Bra­wo Ka­ti pod­pi­suje się pod tym ŻEG­NAJ obiema re­kami i oby do­tarło w końcu, choć wątpię ...
dob­re­go dnia Ci życzę 

A te­raz do Mi­rosława: jeszcze nie ob­wieściłeś mo­jego wier­sza ja­ko naj­lep­szy?????no po­pat­rz ja­kie niedo­pat­rze­nie?A te­raz to Ci na­piszę choć daw­no się ha­mowałam by Ci nie na­pisać co myślę,masz fa­cet tu­pet a [...] — czytaj całość

Dzień dobry;)
cześć Iwo­nuś jes­tem na tą kawkę trochę cho­ra byłam ze spóżnieniem ja stawiam;)
Ar­ti nie in­te­resu­je mnie czy się ko­muś po­doba czy nie,szczególnie sta­rym zgryżli­wym tet­ry­kom,którzy chadzają po cy­tatach by in­nych ob­rażać,na mnie nie ro­bi to wrażenia..olać!!! pozdrówka
cześć Cris poz­drówka ciepłe;) 

Dziękuję, bar­dzo ład­nie za­pisa­ne stro­fy...poz­dra­wiam ser­decznie , Ka­ti :) 

Ładne.
Choć nie wszys­tkim mu­si się po­dobać. Ko­muniści np. zwal­cza­li ten rodzaj poez­ji. Poez­ja miała go­tować do wal­ki o dob­ro spra­wy, wychwa­lać par­tię, rządzących, a już z pew­nością nie mogła być łza­wa, nie­szczęśli­wa, czy trak­to­wać o ja­kiś pos­ta­ciach fik­cyjnych, aniołach itp. To wy­dawało im się niereal­ne, a na­wet szkod­li­we dla soc­ja­lis­tyczne­go nur­tu. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

Ka­ti, szczerze i z wiel­kim uz­na­niem, gra­tulu­je i podzi­wiam ten wyjątko­wy mo­ment kiedy ser­ce tak czu­je i pięknie o tym później tu opowiada.
Dla ta­kich wier­szy war­to tu wra­cać i czuć to ciepło
Poz­dra­wiam Cie najmocniej 

Gwiaz­dy, anioł, dusza, łzy, wspom­nienia, oczy, perły , me­lan­cho­lia, ser­ce, sen i tak ma­my Cy­taty.in­fo hit :) 

Ka­tin­ka za­raz le­ce z kaw­ka i z od­po­wied­nim ko­men­tarzem. Uaciski 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 21:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

wczoraj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

wczoraj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

wczoraj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]