Ciebie najlepiej opisać barwą twoich [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 4 opinie.

Zieleń

Ciebie naj­le­piej opi­sać barwą
twoich oczu

Niebem i to­nią la­zuro­wych rzek
Płynących bez pośpiechu

szarością
która pat­rzy na mnie smutno
z wie­czną tęsknotą za wczo­raj i jutrem

tą zielenią
która obej­mu­je mnie nadzieją
i dobrem

te oczy są tak ciepłe
jak ogień po wielu la­tach szczy­piące­go mro­zu.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 września 2017, 20:49

Miło widzIeć ;) 

miło czytać 

Poz­dra­wiam również :) 

Wszys­tko przez te bar­wne soczew­ki kon­takto­we... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja