Ciebie najlepiej opisać barwą twoich [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 4 opinie.

Zieleń

Ciebie naj­le­piej opi­sać barwą
twoich oczu

Niebem i to­nią la­zuro­wych rzek
Płynących bez pośpiechu

szarością
która pat­rzy na mnie smutno
z wie­czną tęsknotą za wczo­raj i jutrem

tą zielenią
która obej­mu­je mnie nadzieją
i dobrem

te oczy są tak ciepłe
jak ogień po wielu la­tach szczy­piące­go mro­zu.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 września 2017, 22:49

Miło widzIeć ;) 

miło czytać 

Poz­dra­wiam również :) 

Wszys­tko przez te bar­wne soczew­ki kon­takto­we... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]