Ciebie najlepiej opisać barwą twoich [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 4 opinie.

Zieleń

Ciebie naj­le­piej opi­sać barwą
twoich oczu

Niebem i to­nią la­zuro­wych rzek
Płynących bez pośpiechu

szarością
która pat­rzy na mnie smutno
z wie­czną tęsknotą za wczo­raj i jutrem

tą zielenią
która obej­mu­je mnie nadzieją
i dobrem

te oczy są tak ciepłe
jak ogień po wielu la­tach szczy­piące­go mro­zu.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 września 2017, 20:49

Miło widzIeć ;) 

miło czytać 

Poz­dra­wiam również :) 

Wszys­tko przez te bar­wne soczew­ki kon­takto­we... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]

dzisiaj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.