Chylińska Ci nie wyśpiewała [...] – Xmen

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Xmen — zgromadziliśmy 2 opinie.

Koncert

Chy­lińska Ci nie wyśpiewała
Że jes­teś kocha­na.
Moc­no i szczerze
Niech jeszcze więcej ser­ce pobierze.

Ona nie po­wie że pragnę codzien­nie
Choć dzień jest in­ny niez­mier­nie
Cze­kam cza­sami na chwilę uniesienia
Tu nic się nie zmienia.

Sen , zmęcze­nie ważniej­sze niż ja i Ty
Wyob­rażenie snem spo­witym.
Gdzieś kiedyś ktoś Ciebie le­piej pieścił
Dziś jes­tem kimś kto Ciebie w życiu umieścił.

Jes­tem ser­cem i chu­morem
Tyl­ko troszkę nie Twym amo­rem.
Bo mi­mo piękna i taktu,
Bra­kuje mi sek­sual­ne­go kon­taktu.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2017, 20:52

Jak naj­bar­dziej ok, gdy się do te­go dąży. ps, ja też jej nie lu­bię ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy