Chwile, które ci [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

NIE WIERZ WIERSZOM

Chwi­le, które ci opowiadam
Nie są by na co­kol­wiek odpowiedzieć
Byś coś pojął zrozumiał
To po pros­tu idę tu i teraz
A tłumik leży w oziminie
W bun­krze puszki i plastiki

Resztą opa­kowań śmieci wiatr
Jak deszcz przy­ziemia jaskółkę
Co ni­by przez piosenkę
Nieuwięzioną

Po­le jest zaorane
Z to­rebką po czip­sach czy bez niej
Wy­da plon ja­kiś latem
A he­likop­ter LPR
Też gdy będzie trze­ba wyląduje

Bo wier­sz może i powinien
Być tyl­ko dla ludzi
Tworząc owoc ich rąk
A nie ciemiężycielem duszy
Wyw­le­kając tru­py cmen­tarza przeszłości

Tak to jest w poecie
I tak snu­je się je­go wiersz
Początek do nicze­go nie zobowiązuje
Pod ko­niec już ja­kieś pra­widła snuje
Al­bo­wiem nie znając źródła początku
Skąd wziąć mu gwa­ran­cje końca

Naj­ważniej­szym że sza­lone to pisanie
Za­bawa przed­nia jak z didżejem
Co zaczy­na se­ta Mc Hammerem
A kończy Hanką Or­donówną

wiersz • 15 marca 2019, 06:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik