chodzę spać dlaczego to zajmuje [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 5 opinii.

pieprz biały

chodzę spać
dlacze­go to zaj­mu­je mi ty­le czasu
a widział kto kiedy
ślepą miłość
szu­kającą słów po omacku

latarnia
światełko w tunelu
piekło
zimnociepło

trafiam
w nerwach
po północy
do kłębka

gdzie zi­mują raki
i rośnie pieprz
układam do snu wiersz
i idę spać
da­lej

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2018, 00:31

uu 

wy­daje - tu :)
kiedys sie sy­paly te­raz na­ciagam je jak rekawy 

oj Li­la ja wciąż bo­leję, że nie wy­dajesz te­go co piszesz
bo­leję ? nie !!! jes­tem wkurzo­na kiedy czy­tam o wy­danych ko­lej­nych to­mikach gra­fomańskich wy­pocin... a tu ta­ki ta­lent, które­mu wer­sy sy­pią się z ręka­wa, mar­nu­je się :( 

:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2