Chciałbym żeby urzeczywistnił [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

INNA INNEGO MODLITWA

Chciałbym żeby urzeczy­wis­tnił mi się

Ta­ki chrześci­jański Bóg

Co to by usiadł ze mną

Na brze­gu potoku

I po­wie­dział do mnie

Słuchaj przyjacielu

Nie słuchaj pirdół

Widzisz nie chcę od Ciebie nic

Prócz roz­mo­wy mod­litwą ze Mną

Naj­le­piej czyń ją poczu­ciem daleko

Da­leko poz­wa­lające­go so­bie humoru

W języ­ku barwnym

Nie stro­niącym od slangu

Szewców drwa­li i policjantów

Nic mi z two­jej czołobitności

Mar­szów noc­nych po górach

O zim­nie z prze­nik­li­wego wiatru

Cze­kam na tet a tet modlitwą

Może też przez kwiat

Oso­biście po­sianej lwiej paszczy

I doglądniętej przez ciebie w piękna cud

Żyj szczęśli­wy do setki

A po­tem powiedz

To cię wezmę do szczęścia w rozkoszy

Ja­kiej chcesz

Na ko­niec zaproponowałby

Kieliszek Skanderberga

Pod ga­pienie się w nurt

W cieniu ko­narów wierzby

Umoczo­nych pod prąd

Os­tatni­mi liśćmi

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2019, 07:36

Może tak byłoby prościej, ale ja­koś nie chce być...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]