Chciałbym żeby urzeczywistnił [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

INNA INNEGO MODLITWA

Chciałbym żeby urzeczy­wis­tnił mi się

Ta­ki chrześci­jański Bóg

Co to by usiadł ze mną

Na brze­gu potoku

I po­wie­dział do mnie

Słuchaj przyjacielu

Nie słuchaj pirdół

Widzisz nie chcę od Ciebie nic

Prócz roz­mo­wy mod­litwą ze Mną

Naj­le­piej czyń ją poczu­ciem daleko

Da­leko poz­wa­lające­go so­bie humoru

W języ­ku barwnym

Nie stro­niącym od slangu

Szewców drwa­li i policjantów

Nic mi z two­jej czołobitności

Mar­szów noc­nych po górach

O zim­nie z prze­nik­li­wego wiatru

Cze­kam na tet a tet modlitwą

Może też przez kwiat

Oso­biście po­sianej lwiej paszczy

I doglądniętej przez ciebie w piękna cud

Żyj szczęśli­wy do setki

A po­tem powiedz

To cię wezmę do szczęścia w rozkoszy

Ja­kiej chcesz

Na ko­niec zaproponowałby

Kieliszek Skanderberga

Pod ga­pienie się w nurt

W cieniu ko­narów wierzby

Umoczo­nych pod prąd

Os­tatni­mi liśćmi

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2019, 06:36

Może tak byłoby prościej, ale ja­koś nie chce być...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]