Chciałabym zatrzymać się w [...] – Wstrzymaj Oddech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Wstrzymaj Oddech — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Chciałabym zat­rzy­mać się w chwi­li zachwy­tu..., w połowie oddechu...!!!

Zaglądać w ludzkie dusze... - ubierać w piękno co dnia - koić w uśmiechu....

Mogłabym przeszy­wać sobą niczym wiatr !!!!

Mo­ja miłością op­sy­pywać ten wy­niszczo­ny jej bra­kiem... świat!!!!!

Pat­rzeć tam gdzie ludzkie oko już nie spogląda...

łagod­nością ser­ca prze­mieniać

szu­kać gra­nic mie­dzy dob­rem i złem....

wciąż się zagłebiać da­lej i da­lej .... bez przer­wy odkrywać...

nig­dy sie w tym nie zatrzymywać....

Mogę być tu i tam ... wszędzie tam gdzie ręka człowieka zos­ta­wiła swój ślad,

lub nie....

Dokąd mnie tyl­ko oczy po­niosą mogę gnać

i tyl­ko w tym co is­totne , bezcenne

zat­rzy­mać się !!!!! zat­rzy­mać włas­ne ser­ce i trwać!!!!

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 12:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 13:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:18piórem2 do­dał no­wy tek­st Korzeni nędznych nie na­leży [...]

dzisiaj, 13:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 13:01har.monic do­dał no­wy tek­st sierotka ma­rysia