chciałabym powiedzieć, że to [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 13 opinii.

*** ( chciałabym powiedzieć)

chciałabym po­wie­dzieć,
że to nic.
że smu­tek w oczach nie ma two­jego imienia.
że jeszcze się nam zdarzy

być.


w słowach - wszys­tko jest pros­te.
jak spraw­dze­nie poczty
o poranku
czy jeszcze tam jesteś.

jes­teś?

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 czerwca 2017, 09:57

Piękny wier­sz - wzruszający :-)

Miłość jed­nak po­win­na ra­dować, nie smucić... 

@fyr­fle, to całkiem in­na in­ter­pre­tac­ja niż to, co miałam na myśli. Dziękuję Ci za nią.

@giuliet­ka, o ile przeczy­tał.

@za­pach_bzu, dziękuję.

@.Ro­dia, i tu masz rację.

Dzięki za przy­bycie, do następnego! 

no jest w słowach proste
a później trze­ba brać za nie od­po­wie­dzial­ność i się zaczyna 

Je­den z tych wier­szy, które prze­makają ser­ca. Wspaniały 

wzruszyłaś nie tyl­ko jego
;) 

Tak bez względu na to czy lis­to­nosz zadzwo­ni do fur­tki, war­to trzy­mać się nadziei jak wiatr nig­dy nie opuszcza de fac­to przy­poto­kowych kniei. 

No to czekam. 

Ład­nie tak się obi­jać?
Ale co tam. Nie zaz­droszczę. Jeszcze 5,5h i dłuuuuugi weekend. 

W pra­cy nie jes­tem więc mogę ;p 

Nie, dziękuję. W pra­cy pi­jam magnez. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 02:24skorek sko­men­to­wał tek­st Ludzkie brze­gi.  

dzisiaj, 02:13skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 01:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st ZARAZA WE­GAŃSTWA

dzisiaj, 00:41fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

wczoraj, 23:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2017r.  

wczoraj, 22:52LenaK sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje żad­ne, ogólne [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2