chciałabym powiedzieć, że to [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 13 opinii.

*** ( chciałabym powiedzieć)

chciałabym po­wie­dzieć,
że to nic.
że smu­tek w oczach nie ma two­jego imienia.
że jeszcze się nam zdarzy

być.


w słowach - wszys­tko jest pros­te.
jak spraw­dze­nie poczty
o poranku
czy jeszcze tam jesteś.

jes­teś?

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 czerwca 2017, 09:57

Piękny wier­sz - wzruszający :-)

Miłość jed­nak po­win­na ra­dować, nie smucić... 

@fyr­fle, to całkiem in­na in­ter­pre­tac­ja niż to, co miałam na myśli. Dziękuję Ci za nią.

@giuliet­ka, o ile przeczy­tał.

@za­pach_bzu, dziękuję.

@.Ro­dia, i tu masz rację.

Dzięki za przy­bycie, do następnego! 

no jest w słowach proste
a później trze­ba brać za nie od­po­wie­dzial­ność i się zaczyna 

Je­den z tych wier­szy, które prze­makają ser­ca. Wspaniały 

wzruszyłaś nie tyl­ko jego
;) 

Tak bez względu na to czy lis­to­nosz zadzwo­ni do fur­tki, war­to trzy­mać się nadziei jak wiatr nig­dy nie opuszcza de fac­to przy­poto­kowych kniei. 

No to czekam. 

Ład­nie tak się obi­jać?
Ale co tam. Nie zaz­droszczę. Jeszcze 5,5h i dłuuuuugi weekend. 

W pra­cy nie jes­tem więc mogę ;p 

Nie, dziękuję. W pra­cy pi­jam magnez. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:00cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia