chciałabym powiedzieć że jestem że to [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 9 opinii.

*** (chciałabym powiedzieć)

chciałabym powiedzieć

że jestem
że to co wi­dać w lustrze
to nie tyl­ko mo­je odbicie
to ja
że miłość jeszcze się zdarzy
że prze­cież jeszcze nie umieram

chciałabym powiedzieć

że kocham
że to ta­kie naturalne
chwy­cić ko­goś za rękę
i ciągnąć do lasu
ska­kać w kałuży
i śmiać się
tak po prostu

chciałabym po­wie­dzieć

że tęsknię
za kimś kto powiedziałby
że jes­tem wyjątkowa
że te wszys­tkie blizny
do­dają mi tyl­ko uroku
że nie mam po­wodu
do niena­wiści

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 czerwca 2019, 08:57

:D Cmok w nos. :) 

Kaś, ja to słyszę co chwi­la, ale wierzę tyl­ko cza­sami. ;)
A ode mnie było szczerze, a co Ci będę kłam­czyć. :)) 

fyr­fle, wy­bacz, nie zauważyłam Cię. Dziękuję :) 

yes­tem, już to kiedyś od ko­goś usłyszałam. :) 

Stran­ge one, może nie mog­li, a może nie chcieli? Cza­sem w człowieku bu­duje się blo­kada. Chciałby coś po­wie­dzieć, na­pisać, prze­kazać... Ale już ty­le lat minęło, że... wszys­tko więźnie w gardle. 

Może dla­tego, że nie mog­li o tym do tej po­ry z ni­kim porozmawiać?
Może...
A może powód jest in­ny?
Ale na pew­no war­to spróbo­wać. Nie pod­da­wać się. 

jes­teś wyjątko­wa :) 

Zos­ta­wiam fiszkę. 

Niektórzy od początku swo­jego is­tnienia chcą um­rzeć. Niestety. 

Te­go pragną ludzie od początku swo­jego istnienia.
Dob­rze, że o tym piszesz. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Strange one

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]