chciałabym napisać wiersz ale nie [...] – Ryan913

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ryan913 — zgromadziliśmy 0 opinii.

o tym jak uzmysłowiłaś mi jak mogło być a nie jest

chciałabym na­pisać wiersz
ale nie ma słów, które ok­reślą wszys­tko to
co czuję i myślę
co się wydarzyło
choć tak nap­rawdę – ni­by nic
kil­ka se­kund al­ko­holiczne­go upojenia
świst słów na­wiązujących do dni minionych
ni­by nic się nie zmieniło nawet
po­zyc­ja ciała wciąż w tym sa­mym kierun­ku ustawiona
kil­ka achów i echów, że mogło być tak
no ale nie jest i nie będzie, a może? kto wie?
pro­fes­jo­nal­ne po­dejście w uda­waniu jak­by nig­dy nic
znaczący wzrok skiero­wany na mnie
mój iro­niczny uśmiech
zjedzmy coś, przeg­ryźmy to co usłyszałam
przełknę tę po­rażkę, choć ni­by coś wygrałam
mar­na nag­ro­da po­cie­sze­nia w pos­ta­ci roz­wartych ust
wca­le niego­towych na to cze­go oczekuję

mogło być tak a nie jest i bar­dzo mi żal

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2015, 19:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 17:41szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:37har.monic do­dał no­wy tek­st potargały sad

dzisiaj, 17:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Nienawidze Cię, a raczej [...]

dzisiaj, 17:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st lilie pol­ne i pta­ki [...]

dzisiaj, 17:14Ależ... do­dał no­wy tek­st Jesień

dzisiaj, 17:07bystry.76 do­dał no­wy tek­st spóźnieni

dzisiaj, 17:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 17:03piórem2 do­dał no­wy tek­st bądź mi 

dzisiaj, 16:59Si.si sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]