chciałabym napisać wiersz ale nie [...] – Ryan913

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ryan913 — zgromadziliśmy 0 opinii.

o tym jak uzmysłowiłaś mi jak mogło być a nie jest

chciałabym na­pisać wiersz
ale nie ma słów, które ok­reślą wszys­tko to
co czuję i myślę
co się wydarzyło
choć tak nap­rawdę – ni­by nic
kil­ka se­kund al­ko­holiczne­go upojenia
świst słów na­wiązujących do dni minionych
ni­by nic się nie zmieniło nawet
po­zyc­ja ciała wciąż w tym sa­mym kierun­ku ustawiona
kil­ka achów i echów, że mogło być tak
no ale nie jest i nie będzie, a może? kto wie?
pro­fes­jo­nal­ne po­dejście w uda­waniu jak­by nig­dy nic
znaczący wzrok skiero­wany na mnie
mój iro­niczny uśmiech
zjedzmy coś, przeg­ryźmy to co usłyszałam
przełknę tę po­rażkę, choć ni­by coś wygrałam
mar­na nag­ro­da po­cie­sze­nia w pos­ta­ci roz­wartych ust
wca­le niego­towych na to cze­go oczekuję

mogło być tak a nie jest i bar­dzo mi żal

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2015, 19:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]