chciałabym napisać wiersz ale nie [...] – Ryan913

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ryan913 — zgromadziliśmy 0 opinii.

o tym jak uzmysłowiłaś mi jak mogło być a nie jest

chciałabym na­pisać wiersz
ale nie ma słów, które ok­reślą wszys­tko to
co czuję i myślę
co się wydarzyło
choć tak nap­rawdę – ni­by nic
kil­ka se­kund al­ko­holiczne­go upojenia
świst słów na­wiązujących do dni minionych
ni­by nic się nie zmieniło nawet
po­zyc­ja ciała wciąż w tym sa­mym kierun­ku ustawiona
kil­ka achów i echów, że mogło być tak
no ale nie jest i nie będzie, a może? kto wie?
pro­fes­jo­nal­ne po­dejście w uda­waniu jak­by nig­dy nic
znaczący wzrok skiero­wany na mnie
mój iro­niczny uśmiech
zjedzmy coś, przeg­ryźmy to co usłyszałam
przełknę tę po­rażkę, choć ni­by coś wygrałam
mar­na nag­ro­da po­cie­sze­nia w pos­ta­ci roz­wartych ust
wca­le niego­towych na to cze­go oczekuję

mogło być tak a nie jest i bar­dzo mi żal

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2015, 19:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu