chcę wrócić do ścian [...] – barbaraverwelkteknochen

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest barbaraverwelkteknochen — zgromadziliśmy 1 opinia.

***

chcę wrócić do ścian spo­witych lękiem
przyglądać się im jak obrazom
niewin­nie białym i dziewiczym
ub­ra­ne w ha­bit strachu

to tu sios­try szep­czą kołysan­ki
ofiarując mi sen w niebies­kiej po­lewie
tu rzeczy­wis­tość zwal­nia
pap­ro­cie są moimi przy­jaciółmi
moimi spo­wied­ni­kami
kapłan­ka­mi

tu od­dałam swoją tożsa­mość wraz z ub­ra­niami
a zys­kałam spokój zam­knięta w klauzu­li za­kon­ni­ca

szme­ry w głowach us­po­kajam
by więcej nie usłyszeć siebie

wiersz • 11 lipca 2019, 00:02

Tek­st ze spo­rym po­ten­cjałem, aż szko­da, że poin­ta nie jest na prawdę moc­nym za­kończe­niem tekstu 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]