Byłytylko dni których już [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 5 opinii.

W poczekalni

Były tyl­ko dni których już nie liczył
i da­ty bez znaczenia
siadał jak zwyk­le przy sto­le
gdzie ra­zem ja­dali śniadanie

W daw­nej dziew­czy­nie
w uśmie­chu pro­mieni
blas­ku oczu błękitnych
szu­kał radości

Mus­kał twarz gdy spała tak cicho
tu­lił dłonie prześwi­tem ciepła
pat­rzył jak snuła się po domu
w je­go za dużej koszuli

choć każde­go dnia próbo­wała żyć
gasła bez niego powoli

Owej no­cy pękł prze­budził ją
stu­kotem ze­gara
poczuła do­tyk zna­nych dłoni
i szept słów

"żyj jak najdłużej z uśmiechem
który tak bar­dzo kochałem"
w przed­sion­ku nieba
pocze­kam na ciebie

Odtwórz

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2018, 09:16

bar­dzo wzruszający ,pięknie na­pisa­ny :)

poz­dra­wiam Ciep­lutko Ka­ti :) 

Dziękuję Wam za zat­rzy­manie się choć na chwilę;-)poz­dra­wiam Was;-))) 

ład­ny :) 

Ka­ti prze­piękne i ta­kie smutne...
Wy­bacz Kat :) dziś tak kro­ciut­ko i na chwilkę prze­biegłam przez Twoj próg, na us­pra­wied­li­wienie mam tyl­ko to, że pew­nie to tyl­ko ta­ki in­ny dzień...
Zos­ta­wiam uścisk ser­deczny i życze­nie mi­lego weekendu. 

Śmierć nie jest końcem wszystkiego
Przeszedłem tyl­ko do sąsied­niego pokoju
Na­dal jes­tem sobą
I dla siebie jes­teśmy tym sa­mym, czym by­liśmy przedtem

Za­tem na­zywaj mnie jak zawsze
Nie zmieniaj to­nu głosu, nie rób po­ważnej i smut­nej miny
Śmiej [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]