Byłytylko dni których już [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 5 opinii.

W poczekalni

Były tyl­ko dni których już nie liczył
i da­ty bez znaczenia
siadał jak zwyk­le przy sto­le
gdzie ra­zem ja­dali śniadanie

W daw­nej dziew­czy­nie
w uśmie­chu pro­mieni
blas­ku oczu błękitnych
szu­kał radości

Mus­kał twarz gdy spała tak cicho
tu­lił dłonie prześwi­tem ciepła
pat­rzył jak snuła się po domu
w je­go za dużej koszuli

choć każde­go dnia próbo­wała żyć
gasła bez niego powoli

Owej no­cy pękł prze­budził ją
stu­kotem ze­gara
poczuła do­tyk zna­nych dłoni
i szept słów

"żyj jak najdłużej z uśmiechem
który tak bar­dzo kochałem"
w przed­sion­ku nieba
pocze­kam na ciebie

Odtwórz

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2018, 09:16

bar­dzo wzruszający ,pięknie na­pisa­ny :)

poz­dra­wiam Ciep­lutko Ka­ti :) 

Dziękuję Wam za zat­rzy­manie się choć na chwilę;-)poz­dra­wiam Was;-))) 

ład­ny :) 

Ka­ti prze­piękne i ta­kie smutne...
Wy­bacz Kat :) dziś tak kro­ciut­ko i na chwilkę prze­biegłam przez Twoj próg, na us­pra­wied­li­wienie mam tyl­ko to, że pew­nie to tyl­ko ta­ki in­ny dzień...
Zos­ta­wiam uścisk ser­deczny i życze­nie mi­lego weekendu. 

Śmierć nie jest końcem wszystkiego
Przeszedłem tyl­ko do sąsied­niego pokoju
Na­dal jes­tem sobą
I dla siebie jes­teśmy tym sa­mym, czym by­liśmy przedtem

Za­tem na­zywaj mnie jak zawsze
Nie zmieniaj to­nu głosu, nie rób po­ważnej i smut­nej miny
Śmiej [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]