byłaś samotną gwiazdą a ja [...] – dark smurf

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest dark smurf — zgromadziliśmy 13 opinii.

* * *

byłaś sa­motną gwiazdą
a ja oder­wa­nym od planety
tlącym się księżycem

czy to już powstanie
nasze­go świata
czy do­piero się zderzymy

w tra­jek­to­rii życia
żarząc się ku sobie
tem­pem gwiazd polarnych
za­pad­niemy w sen

pisząc do siebie gwiez­dnym pyłem
sta­jemy się galaktyczni
gotów na zaćmienie

w naiw­ności tkwi szansa
światła trwałości
której ulegamy

od szro­nu słów
wy­pal­my się nawzajem
pod gęsią skórką

by porzu­cone ok­ruchy wspomnień
zak­witły na uboczach dro­gi mlecznej

ulu­bionej ścieżki marzeń niespełnionych
wyk­rzycza­nych do księżyca
wśród gasnących gwiazd

wiersz
zebrał 39 fiszek • 20 października 2016, 19:03

Zno­wu go przeczytałem. 

zejdź już z te­go wiersza
ro­bi się duszno 

Drep­tam raczej, ale w przód. 

i jak tam Mi­rek.. po­biega­my dziś? :) 

Pokój Tobie. 

ohh Mi­rek ;)
dzięki za przy­pom­nienie wpi­su
do­dam tyl­ko: tu nie ma li­py ~'chciałem dobrze'

w 5 tym wer­sie od spo­du zna­lazłem nietakt.. 'aby' al­bo nic..
jut­ro się przyjrzę
może coś zobaczę
;p 

Tu nie chodzi mi o pla­giat, po pros­tu cza­sem po­pada­my tu­taj w ta­kie kli­maty...Ad­nachielow­skie, choć na szczęście dla całości por­ta­lu cza­sem. :) 

aa, Mir­ku to był im­puls.. pla­giat zaj­mu­je zbyt wiele cza­su ;) ~ (by zdążyć na włas­ne myśli)
jeśli wiesz o czym mówię ;P 

cóż za wie­czo­rek poetyc­ki ;)
dziękuję Wam za uz­na­nie :) 

To zaćmienie bar­dzo do mnie prze­mawia, in­ne niebo­pochod­ne też ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:47Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:35Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:32Moon G do­dał no­wy tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na