Była sobie jesień. Jedne słońca [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fotografia X

Była so­bie jesień.
Jed­ne słońca gasły gdzieś w nieskończoności.
W ich miej­sce Wiel­ki Wybuch
Po­woływał kil­ka nowych
I jak każdej po­ry roku,
Roz­szerzał się we wciąż no­we piękno.

Gdzieś so­bie tam był człowiek.
Pat­rzał niebu w błękit,
Przez złote szkła słoneczników
I ok­raszał to widzenie
Ziele­nią liści kaliny.
Nakładał jeszcze na to
Jas­ność pro­mieni słońca,
Wcierał ich ciepło i radość,
A po­tem wszystko
Przet­warzał w miłość.
Swoją codzien­nością czynił
I widział i czuł,
Że wspa­niałe to życie było.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2019, 06:52
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny