Była sobie jesień. Jedne słońca [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fotografia X

Była so­bie jesień.
Jed­ne słońca gasły gdzieś w nieskończoności.
W ich miej­sce Wiel­ki Wybuch
Po­woływał kil­ka nowych
I jak każdej po­ry roku,
Roz­szerzał się we wciąż no­we piękno.

Gdzieś so­bie tam był człowiek.
Pat­rzał niebu w błękit,
Przez złote szkła słoneczników
I ok­raszał to widzenie
Ziele­nią liści kaliny.
Nakładał jeszcze na to
Jas­ność pro­mieni słońca,
Wcierał ich ciepło i radość,
A po­tem wszystko
Przet­warzał w miłość.
Swoją codzien­nością czynił
I widział i czuł,
Że wspa­niałe to życie było.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2019, 04:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]