bezdomność szuka ramion które w rozpiętości ujmą [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 4 opinie.

ogłoszenia drobne (2)

bezdomność
szu­ka ramion
które w rozpiętości

ujmą ją całą

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 kwietnia 2019, 22:43

oo, ale dob­ra seria

i bar­dzo dob­rze słowa od­da­ne wyobraźni
bez reszty 

Mar­cin, mam dość dłuższy ur­lop. Żyję. Od­dycham. Cza­sem piję kawę. Udos­ko­nalać kun­szt kuchar­ski, ale oka­zuje się że le­piej wychodzą mi de­sery... I tak da­lej.
Po­za tym próbu­je pi­sać. I wychodzi różnie.


Piot­rze, dziękuję. :) 

Uj­mująca miniaturka. 

ogłosze­nie dob­re - bezstronny

co u Ciebie? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 16:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]