A żeby ręka Ci [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 5 opinii.

Do cenzora

A żeby ręka Ci us­chła
Gdy będziesz ka­sował
W imię spo­koju
Lub ochro­ny dob­re­go imienia

Ja piszę w zgodzie z su­mieniem
I ta­kich właśnie pot­rze­ba

Zos­tało niewielu którzy
Jak wa­riat nat­chniony
Pal­cem wska­zuje
Gdzie pat­rzeć trze­ba
Aby po­ruszyć choć trochę
Zas­tygłe głowy
I skra­wek niewiel­ki su­mienia

wiersz • 20 października 2018, 06:54

Jes­tem wys­pecja­lizo­wana w trud­nych sprawach. 

podzi­wiam cię, że mi­mo pi­sania ta­kiego chłamu na­dal to robisz
za wyt­rwałość w bab­ra­niu się 

No­woczes­ny nie zaw­sze jest do przyjęcia. Słusznie. 

Ani tym bar­dziej - no­woczes­ny :-)
Choć wszys­tkim pat­rzeć na rączki trze­ba . 

Choć obo­wiązu­je cisza wy­bor­cza twój kieru­nek pat­rze­nia jest nie PO praw­ny a Spra­wied­li­wy i słuszny. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]