A żeby ręka Ci [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 5 opinii.

Do cenzora

A żeby ręka Ci us­chła
Gdy będziesz ka­sował
W imię spo­koju
Lub ochro­ny dob­re­go imienia

Ja piszę w zgodzie z su­mieniem
I ta­kich właśnie pot­rze­ba

Zos­tało niewielu którzy
Jak wa­riat nat­chniony
Pal­cem wska­zuje
Gdzie pat­rzeć trze­ba
Aby po­ruszyć choć trochę
Zas­tygłe głowy
I skra­wek niewiel­ki su­mienia

wiersz • 20 października 2018, 06:54

Jes­tem wys­pecja­lizo­wana w trud­nych sprawach. 

podzi­wiam cię, że mi­mo pi­sania ta­kiego chłamu na­dal to robisz
za wyt­rwałość w bab­ra­niu się 

No­woczes­ny nie zaw­sze jest do przyjęcia. Słusznie. 

Ani tym bar­dziej - no­woczes­ny :-)
Choć wszys­tkim pat­rzeć na rączki trze­ba . 

Choć obo­wiązu­je cisza wy­bor­cza twój kieru­nek pat­rze­nia jest nie PO praw­ny a Spra­wied­li­wy i słuszny. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]