Ars poetica - lelum [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Fyrfl nad fyrfle

Ars poeti­ca - le­lum polelum
Van Go­gi słoneczniki
Dwa księżyce dwa brzegi
Miłość dusza i ból
I tak apiat apiat apiat
Mo­ja poez­ja ociekać mu­si spermą
Jak u Wo­jaczka conaymniey
Borę pióro
To roz­poczy­nam boogie z Onanem
Pier­wszy wers
( Jak usiąść pod prysznicem)
Wstrząsnąć literami
(Przełożyć dłoń pod udem)
Do­siąść Pegaza
(Chwy­cić Fal­lu­sa w spe­cyficznym do­tyku palców)
No i We­no spłyń
(Ryt­miczne ruchy dłonią w te i w tef­tamte nazad)
No i łącze się ze Źródłem
(Ciary na­ras­tają od stóp po uszy)
Wreszcie ek­spo­loduję bombosłowiem
(Onan rzy­ga na szybę)
Spływam do serc i dusz ludzi
(Eyaku­ley­szyn płynie po szybie)
Stro­fy me pod strzechy
(Mi­liar­dy plem­ników nik­nie w kanałach)
Ja schodzę do ga­rażu

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 września 2012, 10:32

in vit­ro zam­rożone pod pryszni­cem.... ge­netyczny kod prze­kazu win­nych.... nie..... pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń