A prze­cież ona Przed­sta­wiła się [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Obrazy - oni

A prze­cież ona

Przed­sta­wiła się do­ty­kiem dłoni

Chłod­na i sub­telna

Trochę niepew­ności


Oczy do­pełniły ob­raz

Kielich pełny i uczci­wy


W chwi­li tam­tej

Imię nie miało znacze­nia


W cza­sie i przes­trze­ni

Dwo­je ludzi


Za­nurze­ni

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 grudnia 2018, 17:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]