a od zwykłych rzeczy [...] – awatar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest awatar — zgromadziliśmy 6 opinii.

Moja ulubiona szklanka

a od zwykłych rzeczy
naucz się spo­koju (JT)


Mo­ja ulu­biona szklanka
codzien­nie ra­no wi­ta mnie ry­tual­nie
z uśmie­chem za­sypu­je się kawą
i za­lewa wrzątkiem
dla mo­jej przy­jem­ności trwo­ni aromat
później po­daje gorące us­ta ze smakiem.

Mo­ja ulu­biona szklanka
nie pęka z wiekiem
trzy­ma się młodo i mnie nie wy­mawia lat
dys­kret­nie nad­sta­wia ucho gdy dzwo­ni te­lefon
gdy w lus­tro ka­wy sączę kłopo­ty
og­rze­wa dłonie, us­po­kaja oczy.

wiersz
zebrał 60 fiszek • 16 maja 2014, 16:18

Czy­taj da­lej, bo war­to i nie ma się cze­go oba­wiać. Wręcz przeciwnie.
Chciałabym, żeby Autor zatęsknił za Cy­tata­mi i powrócił :-) 

nie wiem dlacze­go ale bo­je sie czy­tac da­lej, cieka­we i spontaniczne. 

Ład­nie i aro­matycznie :-))) 

Pra­wie-pean na cześć szklanki...
"...ileż trze­ba cię ce­nić..." ;) 

M44G
na­mawiam, na­pisz o którymś z ulu­bionych przedmiotów,
ich ce­leb­racja by­wa ciekaw­sza od celebrytów 

Ład­nie ja tez mam kil­ka ta­kich przedmiotów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]