a od zwykłych rzeczy [...] – awatar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest awatar — zgromadziliśmy 6 opinii.

Moja ulubiona szklanka

a od zwykłych rzeczy
naucz się spo­koju (JT)


Mo­ja ulu­biona szklanka
codzien­nie ra­no wi­ta mnie ry­tual­nie
z uśmie­chem za­sypu­je się kawą
i za­lewa wrzątkiem
dla mo­jej przy­jem­ności trwo­ni aromat
później po­daje gorące us­ta ze smakiem.

Mo­ja ulu­biona szklanka
nie pęka z wiekiem
trzy­ma się młodo i mnie nie wy­mawia lat
dys­kret­nie nad­sta­wia ucho gdy dzwo­ni te­lefon
gdy w lus­tro ka­wy sączę kłopo­ty
og­rze­wa dłonie, us­po­kaja oczy.

wiersz
zebrał 60 fiszek • 16 maja 2014, 16:18

Czy­taj da­lej, bo war­to i nie ma się cze­go oba­wiać. Wręcz przeciwnie.
Chciałabym, żeby Autor zatęsknił za Cy­tata­mi i powrócił :-) 

nie wiem dlacze­go ale bo­je sie czy­tac da­lej, cieka­we i spontaniczne. 

Ład­nie i aro­matycznie :-))) 

Pra­wie-pean na cześć szklanki...
"...ileż trze­ba cię ce­nić..." ;) 

M44G
na­mawiam, na­pisz o którymś z ulu­bionych przedmiotów,
ich ce­leb­racja by­wa ciekaw­sza od celebrytów 

Ład­nie ja tez mam kil­ka ta­kich przedmiotów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć