26 kwietnia 2012 roku, godz. 11:14

... dziś trochę, o nietypowym zastosowaniu "pytajnika i wykrzyknika", używanych do wyrażania ekspresji dialogu...

... wykrzyknik w nawiasie zwykłym... użyty przy jakimś słowie oznacza jego dobitne podkreślenie. Nie jest to jednak "słowo wykrzyczane". Jeżeli chcemy uzyskać ten sam efekt, w stosunku do całego zdania (lub części zdania) powinniśmy tę część wyróżniając, np cudzysłowem. Wykrzyknik w nawiasie umieszczamy przed zamknięciem cudzysłowu. W przypadku chęci podkreślenia (w taki sposób) cytatu, sam cytat powinno się wyróżnić dodatkowym słowem "cytuję", umieszczonym przed cudzysłowem, zaś sam wykrzyknik w nawiasie umieszczamy po zamknięciu cudzysłowu....
UWAGA: wykrzyknik umieszczony w "kwadratowym nawiasie" ma całkiem inne znaczenie...

... pytajnik w zwykłym nawiasie... jest wyrażeniem powątpiewania w dane zdanie, lub słowo. To pewien rodzaj pytania, gdy nie wie się czy wypowiedź jest poprawnie sformułowana, czy jest poprawną odpowiedzią, lub nie wie się czy dany fragment ma się traktować jako odpowiedź, czy też jako pytanie. Mały przykład...
- Czy pan/pani wie kim jestem?...
- Człowiekiem (?)...

... warto też nauczyć się używania wyrażenia "sic!" ( także stosowanego samodzielnie, lub zastępowanego samym wykrzyknikiem...

... zastosowane w kwadracie kwadratowym oznacza, że dany fragment jest dokładnym cytatem. Dokładnym co do treści, gramatyki, interpunkcji, itp. Oznacza również, że cytujący nie musi się zgadzać z zacytowanym fragmentem...

... zastosowane w zwykłym nawiasie oznacza, że cytujący jest sam zaskoczony cytowaną wypowiedzią, lub jej sensem. Przeważnie jest stosowany w sytuacjach gdy dany fragment jest cytowany jako nowość, lub efekt nowej wiedzy...
UWAGA: sam wykrzyknik umieszczony w zwykłym nawiasie, ma całkiem inne znaczenie...

Ortografia i gramatyka - [...]
Jedna odpowiedź
Wątek na forum Cytaty.info
 6 marca 2011 roku, godz. 2:08

Jeżeli denerwuje Cię pisownia jakiś słów, lub masz wątpliwości, to właśnie miejsce dla Ciebie.

... na sam początek chciałbym poruszyć sprawę zaimka "ów". Sam go często stosuję, bardzo go lubię . Zauważyłem też, iż nie tylko ja go używam. Niestety, w wielu przypadkach niepoprawnie. Niepoprawnie gdyż wiele osób nie używa jego odmiany...
... w języku polskim, wśród wielu zaimków rozróżnia się też dwa ich rodzaje wskazujące. Pierwszy to zaimek wskazujący zwykły, który oznacza bliżej [...]

Poprawna polszczyzna
Mniejsze i większe ciekawostki dotyczące naszego ojczystego języka
9