1 marca 2011 roku, godz. 14:48

Postaci na tym obrazie zdają się być wyjęte ze zrywów powstańczych w walce o wolność. Widać też uchylone okno, które moim zdaniem ma symbolizować szansę ( tylko szansę, bo jest nie całkiem otwarte) ku uzyskaniu owej wolności. Tak to widzę, ale jak to przy obrazach podziwiający mogą tylko ocenić ich wartość artystyczną a co do interpretacji przekazu to już zależy od indywidualnej wyobraźni widza, bo to, co autor chciał powiedzieć w większości wie tylko on sam.
Pozdrawiam.

Jacek Malczewski [...]
Jedna odpowiedź
Wątek na forum Cytaty.info
 1 marca 2011 roku, godz. 14:41

Malarz który posiada w swojej twórczości trudne do interpretacji obrazy . J.Malczewski sam kiedyś powiedział: ,, Nie,nie to być nie może! Tak nie jest , To nie ja malowałem, nie wiem w końcu, kto ma słuszność. Czy ci wszyscy, którzy nie spostrzegają tego co widzę czy ja który spostrzega to czego nikt nie widzi ''

Chciałabym abyście mi pomogli z interpretować obraz ,,Melancholia''.

Z góry będę bardzo wdzięczna :)

Sztuka ogólnie
Dziedziny szutki poza literaturą
7