21 sierpnia 2010 roku, godz. 10:47

Niedoceniony za życia, dziś wielki poeta.
Jego poezja jest ciężka w interpretacji.

http://norwid.klp.pl/">Strona całkowicie oddana życiu i twórczości Cypriana

Kilka utworów przeze mnie lubianych.

Wczora - i - ja

Oh! smutna to jest i mało znajoma
Głuchota -
Gdy Słowo słyszysz - ale ginie koma
I jota...

*
Bo anioł woła... a oni ci rzeką:
"Zagrzmiało!"
Więc trumny na twarz załamujesz wieko
Pod skałą.

*
I nie chcesz krzyknąć: "Eli... Eli..." - czemu?
- Ach, Boże!...
Żagle się [...]

Poezja
Wątki dotyczące poezji - autorów, wierszy, interpretacji
12