17 lutego 2010 roku, godz. 18:43  1,9°C

Religio, ileż nieszczęść możesz spowodować.

 30 stycznia 2010 roku, godz. 18:03  1,9°C

To co jest w świetle, oglądamy z ciemności.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Ty zaś uczyń tak, abym słów na wiatr nie rzucał.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Każde stworzenie czuje swą siłę, której może nadużyć.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,7°C
 Tekst dnia 2 września 2013 roku

Nie bój się tego, co nowe - chociaż ci miły spokój.

scorpion Gimli
 2 września 2013 roku, godz. 21:47

Tytus Carus Lukrecjusz

Autor cytatów

Autorzy na literę

2013-09-02, godz. 21:47

2013-09-02, godz. 11:36