3 stycznia 2010 roku, godz. 13:38

Dzień jest tylko kolekcją godzin.Day is just a collection of hours. (ang.)

 23 lutego 2010 roku, godz. 18:04

Dobre chwile dzisiejszego dnia są smutnymi wspomnieniami jutra.The good times of today are the sad thoughts of tomorrow. (ang.)

hedonista :)
 5 sierpnia 2010 roku, godz. 17:53

ja również się zgadzam. :)

 23 lutego 2010 roku, godz. 18:06

Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.Some things never die; they just go quiet for a time but never go die. (ang.)

 7 listopada 2009 roku, godz. 7:39

Szeroki świat jest pełen wielkich cierpień, i wielkich radości, mój przyjacielu. To pierwsze utrzyma Cię na właściwej drodze, a drugie sprawi ze podróż będzie znośna.The world is full of great pain, and great joy, my friend. The first keeps you on the path of growth, the latter makes the journey tolerable. (ang.)

Caanucha Karolina
 11 sierpnia 2009 roku, godz. 3:44

O tak...

 15 listopada 2009 roku, godz. 23:19

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.Spe Salvi facti sumus. (łac.)In hope we were saved. (ang.)

 19 lutego 2010 roku, godz. 14:09

Myślę, że najwyższe i najniższe punkty są najważniejsze. Wszystko inne jest tylko... pomiędzy. Chcę wolności by wszystkiego spróbować.I think the highest and lowest points are the important ones. Anything else is just... in between. I want the freedom to try everything. (ang.)

TheBlackKass Kornelia
 30 sierpnia 2014 roku, godz. 1:52

"... pragnę wolności poznawania wszystkiego. Chociaż raz w życiu chciałbym wszystkiego spróbować"

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00

Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą.Governments never learn. Only people learn. (ang.)

 31 lipca 2009 roku, godz. 21:18

Rządowe rozwiązanie problemów są zwykle równie złe jak sam problem.The government solution to a problem is usually as bad as the problem. (ang.)

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00

Każda pora dnia jest porą dobrą na szarlotkę.Every time is a good time for a pie. (ang.)

 16 stycznia 2010 roku, godz. 13:16

I zabijają mnie znowu albo biorą mnie jakim jestem, by być nie zmiennym.And kill me again or take me as I am for I shall not change. (ang.)

Molly Malone Anna
 16 stycznia 2010 roku, godz. 13:16

Tłumaczenie powinno raczej brzmieć
"I zabij mnie znowu lub weź takim jakim jestem, albowiem nie zmienię się nigdy"

Cytat pochodzi bodajże z listu do żony, ale tu nie mam pewności.

Pozdrawiam :)

 7 listopada 2009 roku, godz. 7:39

W dolinie ślepców jednooki jest królem.In the valley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.)

 19 lutego 2010 roku, godz. 23:15

Trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale jeszcze bliżej trzymaj swoich wrogów.Keep your friends close, but keep your enemies closer. (ang.)

Borderfire Natalia
 5 stycznia 2014 roku, godz. 23:55

Należy poznać własnych wrogów, by Cię nie zniszczyli.

 19 lutego 2010 roku, godz. 14:00

Jestem Królem Jaszczurem. Mogę uczynić wszystko.I am the Lizard King. I can do anything. (ang.)

truman Kamil
 10 października 2013 roku, godz. 13:53

bardzo dobra myśl

 19 lutego 2010 roku, godz. 18:19
 Tekst dnia 8 kwietnia 2015 roku

Pokaż się swojemu najgłębszemu strachowi; wtedy strach traci swoją moc, kurczy się i znika. A ty jesteś wolny.Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free. (ang.)

Nikaaaa monika
 9 kwietnia 2015 roku, godz. 00:19

ładne ;) pozdrawiam

 8 lutego 2010 roku, godz. 22:42

Uważam siebie za inteligentnego, wrażliwego człowieka o duszy klowna, która przejmuje nade mną kontrolę w najważniejszych chwilach.I think of myself as an intelligent, sensitive human with the soul of a clown, which always forces me to blow it at the most important moments. (ang.)

Nowo dodane teksty

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza, opowiadania lub felietonu, pisz.

W przeciwnym razie godnie milcz.

Tematy na literę

kilka minut temu

.Rodia skomentował(a) tekst Bar, cel, ona autorstwa Michaelowa

kilka minut temu

.Rodia skomentował(a) tekst W życiu nie chodzi o [...] autorstwa Richard Paul Evans

kilkanaście minut temu

kilkanaście minut temu

Yokho skomentował(a) tekst Bar, cel, ona autorstwa Michaelowa

ok. pół godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Prawda kryje się za [...] autorstwa ODIUM

ok. pół godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Głębia myśli to [...] autorstwa ODIUM

ok. pół godziny temu

ok. pół godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Mędrca zdobi milczenie, [...] autorstwa ODIUM

ok. pół godziny temu

.Rodia wypowiedział(a) się w wątku Premiera nowej wersji [...], którego autorem jest Radziem

ok. godzinę temu

yestem skomentował(a) tekst Ostrożnie wchodzi się [...] autorstwa ODIUM