4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,1°C
 Tekst dnia 21 czerwca 2013 roku

Bezcelowe są zabiegi o dobre plony, gdy ziarno źle posiano.

 10 grudnia 2009 roku, godz. 22:17  1,9°C

Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji. Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami.

Tommy Tomasz
 9 lipca 2008 roku, godz. 21:28

Co za hipokryta! Ile zwierząt zginęło w męczarniach podczas jego eksperymentów z napięciem...

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Niewola - jest to formy postawienie na miejscu celu. Oto uciśnienie.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C
 Tekst dnia 2 czerwca 2016 roku

Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda.

Emmanuel Rafał
 3 czerwca 2016 roku, godz. 00:49

Życzę tego naszemu narodowi...

 7 lutego 2010 roku, godz. 12:44  4,8°C

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia.

Clownwise Jar
 15 listopada 2013 roku, godz. 19:12

Atrament,

Interpretujesz te słowa tak, jak Ty je rozumiesz. Poczytaj Platona.

(Wskazówka: prawdziwe, piękne i dobre są idee - zwieńczenie metafizycznej konstrukcji świata).

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Gdy niechęć staje się nienawiścią, rzeczy tracą cel i miarę.

 29 listopada 2009 roku, godz. 7:32  2,2°C
 Tekst dnia 4 listopada 2014 roku

Kobieta nigdy nie wie, czego chce, ale nie spocznie, dopóki celu nie osiągnie.

Paulisia Paulina
 4 listopada 2014 roku, godz. 21:42

Ja zawsze wiedziałam czego chce

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Traktowanie człowieka jako środka, a nie jako celu, znaczy odmówienie mu prawa do życia.

 7 listopada 2009 roku, godz. 7:39  0,0°C

Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Mądry i skromny rząd, który ochraniałby każdego człowieka przed możliwym wyrządzeniem mu szkody przez innego człowieka, który w każdym innym przypadku pozostawiałby ludzi wolnymi, mogącymi sami decydować o sposobach dążenia do realizacji celów gospodarczych i polepszania swojej doli.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00

Demokracja to przyszłość, to rzeczywistość dzisiejsza, konieczność jutrzejsza, cel każdego inteligentnego rządu, istota ludzkiej polityki, powolne, tajemnicze i słuszne dzieło ewangelii, budowla samego Jezusa Chrystusa.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C
 Tekst dnia 15 sierpnia 2017 roku

Nigdy powolniej nie dościgamy celu, jak gdyśmy go już najbliżej. Naówczas zdaje się, że on ucieka, szydząc z niecierpliwości naszej, przed nami.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Człowiek rośnie w grze o wielkie cele.

 2 lutego 2010 roku, godz. 15:52  2,6°C
 Tekst dnia 24 listopada 2016 roku

Jeżeli Bóg jest jeden, to znaczy, że wszyscy dążymy do jednego celu. Stąd wartość wszystkiego, co łączy, a nie rozdziela.

Polna Gabriela
 24 listopada 2016 roku, godz. 15:54

To prawda nad prawdami.

Nowo dodane teksty

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza, opowiadania lub felietonu, pisz.

W przeciwnym razie godnie milcz.

Tematy na literę

ok. godzinę temu

Wojtex skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] swojego autorstwa

ok. godzinę temu

tallea skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] autorstwa Wojtex

ok. godzinę temu

Wojtex skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] autorstwa Wojtex

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Prawda nie istnieje, [...] autorstwa Jacob_Filth

ok. 2 godziny temu

Wojtex skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] autorstwa Wojtex

ok. 2 godziny temu

Wojtex skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] autorstwa Wojtex

ok. 2 godziny temu

Wojtex skomentował(a) tekst Pokornym uległość [...] swojego autorstwa